joi, 22 aprilie 2010

Sprijina protestul impotriva noii Legi a Educatiei Nationale

Studenţii clujeni protestează în faţa Proiectului de Lege a Educaţiei Naţionale

Organizaţiile Studenţeşti din Cluj Napoca, refuză cu vehemenţă însuşirea noii variante a Legii Educaţiei Naţionale adoptate de Guvern.
Poziţia studenţilor a fost adoptată ca urmare a ignorării de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a amendamentelor propuse de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) cu privire la reforma sistemului educaţional.
Printre problemele la care studenţii au adus amendamente enumerăm:
• Forma de finanţare multianuală ce are impedimente grave pentru studenţii care doresc să se transfere la alte universităţi;
• Impunerea limitei care ingrădeşte dreptul fiecărui student de a parcurge doi ani de studii într-un singur an;
• Lipsa flexibilităţii traseului educaţional;
• Limitarea dreptului studenţilor de a fi studenţi reprezentanţi;
• Absenţa studenţilor din consiliul de administraţie al universităţii;
• Absenţa studenţilor ca reprezentanţi în comisiile universităţii şi în birourile de senate;
• Pierderea reducerii de 50% în timpul vacanţei pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval;
• Pierderea anumitor subvenţii, precum subvenţia individuală de cazare;
• Riscul crescut de pierdere a bursei deoarece aceasta depinde de unele concepte abstracte ce nu pot fi definite şi nici evaluate obiectiv (ex. motivaţia)
Ignorarea revendicărilor aduse de studenţi încalcă principiul democraţiei şi independenţei comunităţii studenţeşti şi restricţionează implicarea acestora la nivel decizional. Totodată se încalcă principiul invăţământului centrat pe student, chiar dacă aceştia reprezintă mai bine de 80% din mediul academic .
În acest sens, Joi 22 aprilie, Organizaţiile Studenţeşti din Cluj-Napoca declară zi de protest. Atât studenţii cât şi profesorii nu vor participa la orele de curs de joi. Reforma continuă a sistemului educaţional i-a învăţat pe studenţi să acţioneze matur în situaţii de importanţă majoră. Atât timp cât Legea Educaţiei Naţionale aduce regres în sistemul de învăţământ superior, comunitatea studenţească işi va apăra drepturile comune într-un mod solidar şi unitar.
Protestul are scop de informare şi conştientizare a dezavantajelor aduse de actualul Proiect de Lege în sistemul educaţional. Legea Educaţiei Naţionale reprezintă un pericol pentru dezvoltarea optimă a societăţii fapt pentru care studenţii solicită prelungirea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege la nivelul centrelor universitare.

Considerăm că o reformă trebuie să fie bine gandită şi bine structurată, fapt imposibil de realizat în câteva zile. Prelungirea dezbaterilor şi implicarea tuturor actorilor decizionali în cadrul discuţiilor duce la formarea unei continuităţi a sistemului educaţional ce se bazează pe problemele “de fond” şi nu “de formă” ale învăţământului superior din Rom¬ânia.
Studenţii sunt solidari cu reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Naţionale ALMA MATER şi luptă pentru un scop comun: progres în educaţie!

Persoane contact:

Andrei Ciubuc-Prefectul studentilor din Universitatea "Babes-Bolyai"
tel: (+40) 264/405300 (int. 5190)
gsm:(+40) 751/ 263.734
e-mail: andrei.ciubuc@yahoo.com
andreic@staff.ubbcluj.ro

Bogdan Buta- Presedintele Consortiului Organizatiilor Studentesti din Cluj- Napoca
tel: (+40) 740 14 39 45
e-mail: butabogdan@yahoo.com

Virgil Smărăndoiu- Presedintele Organizatiei Studentilor din Universitatea “Babes-Bolyai”
tel: (+40) 744 379 493
e-mail: virgil.smarandoiu@yahoo.com

Roxana Cardoş- contact PR
tel: (+40) 751477323
e-mail: roxanacardos@yahoo.com


Niciun comentariu: