luni, 12 octombrie 2009

ASPR susţine acţiunile studenţilor din UMF Cluj-NapocaStudenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, prin intermediul Organizaţiilor Studenţeşti reprezentative organizează în intervalul 9-13 octombrie 2009 acţiuni de protest.Considerăm că actuala atitudine a Conducerii Universităţii faţă de studenţi arată lipsa de preocupare faţă de interesele şi părerile acestora, urmărind doar scopuri de ordin managerial. Protestele se vor desfăşura după cum urmează: în datele de 9 şi 12 octombrie, studenţii UMF vor recurge la grevă japoneză, iar în data de 13 octombrie, la ora 13:30, vor organiza un marş de protest pe strada Victor Babeş, în faţa sediului Universităţii. Principalele revendicări ale studenţilor sunt:

* Menţinerea regiei de cămin pentru anul universitar 2009/2010 la valoarea celei din anul universitar 2008/2009.
* Eliminarea taxelor fără echivalent în celelalte universităţi din ţară (taxa pentru licenţă, taxa pentru eliberarea foii matricole, taxa pentru eliberarea suplimentului de diplomă, taxa pentru a treia prezentare la o examinare).
* Creşterea procentului de studenţi din Biroul de Senat al Universităţii la minim 25%, fiecare facultate, având astfel parte de reprezentare studenţească şi în acest for de decizie.
* Crearea unui Statut al Studentului care să stipuleze clar care sunt drepturile şi obligaţiile studenţilor Universităţii, deoarece, în actualul context, aceste drepturi şi obligaţii sunt disipate în prea multe regulamente, îngreunând cunoaşterea acestora.
* Creşterea cuantumului burselor acordate studenţilor, fără scăderea numărului acestora, ţinându-se cont de costurile reale de viaţă ale studenţilor din Universitate.
* Redirecţionarea investiţiilor dinspre obiectivele de viitor îndepărtat ale Universităţii,înspre obiective de interes academic imediat, cum ar fi laboratoare, amfiteatre, astfel încât actul academic al generaţiilor actuale de studenţi să se desfăşoare la standarde de calitate adecvate.
* Crearea unui cadru adecvat de desfăşurare a examenelor care să determine condiţii reale de obiectivitate prin realizarea în regim de urgenţă a unei curicule unice, precum şi uniformizarea între examinările diferitelor cadre didactice care predau aceeaşi materie.
* Dezbatere publică asupra tuturor deciziilor care privesc direct studenţii, cu cel puţin 2 săptămâni înaintea adoptării acestora.
* Adoptarea unui cadru organizaţional, în care în Universitate să nu se ma încalce regulile stabilite de diferitele foruri de decizie, existând numeroase situaţii în care decizii ale Consiliilor de Facultate sau de Birou de Senat încălcau Hotărâri adoptate de Senat.
* Introducerea în actualele regulamente a unor articole care să prevadă obligativitatea din partea cadrelor didactice a respectării acestora, precum şi măsuri de sancţionare în caz contrar.
* Schimbarea atitudinii Universităţii faţă de propriii studenţi, prin crearea unei relaţii de parteneriat real între cele două dimensiuni ale comunităţii academice: Conducere şi studenţi.

Niciun comentariu: